Gårdsbutik

 

I gårdsbutiken kan du köpa fina produkter från vårt hjorthägn. Det kött som vi säljer kommer från ungdjur som är ca ett år gamla. Hjortarna, som lever i ett stort hägn på 100 hektar, tillgodogör sig markens nyttiga grödor. Hjorthägnet drivs ekologiskt, d.v.s. ingen besprutning eller spridning av konstgödsel förekommer i hägnet.

 

 

Butiken är öppen under julmarknaden på Torpa. Korv säljs även i Informationscentret på Torpa Gård.

 

 

För förfrågan och beställning vänligen skicka e-post till pehr@torpastenhus.se Tfn: 033-28 12 70

 

 


Webdesign Argonova