Gårdarna runt sjön

Det är något visst som händer i kroppen när man reser till Torpa Stenhus. Omgivningar är så underbart vackra. I maj månad breder vitsippor och blåsippor ut sig som ett mjukt täcke mellan de gamla ekarna och i bakgrunden glittrar Åsundens klara vatten. 

Författarinnan Birgit Th Sparre skrev om trakten i sina romaner om Gårdarna runt sjön:

"Sjön var vackrare än alla andra sjöar med gröna holmar, lummiga näs och djupa vikar där gula och vita näckrosor blommade året om. Sjön låg i en trakt där historia och sägen fyllde luften likt tysta vingslag av sagans fågel Fenix."

När du besöker Torpa Stenhus kan du passa på att besöka någon av de andra gårdarna också. I romanerna omnämns fyra gårdar. 

Torpa stenhus (Heljö)

Hofsnäs (Lindö)

Hofsnäs Herrgård ligger belägen på det smala näset mellan Yttre Åsunden och Torpasjön.
Herrgården har anor från 1400-talet då den kallades för Håcksnäs och beboddes av väpnaren Jöns Nilsson. Idag bedrivs det café och restaurangverksamhet i byggnaden.
Hofsnäs ägs av Borås Stad.

Högagärde (Björksund)

Högagärde ligger beläget vid Yttre Åsundens norra strand.
Fröka Ebba Sparre gifte sig med ryttmästaren Nils Storckenfelt år 1891 och
blev då ägare till Högagärde. Gården kom sedan, genom arvsskifte att tillhöra släkten de la Gardie och ägs idag av Magnus Barnekow. 

Sjöred (Stjärnö)

Den vackra och stilrena herrgården var Birgit Th Sparres barndomshem.
Birgit och hennes mor sålde gården när Birgits fader Carl Georg gick bort år 1920.
Sjöred ägs idag av familjen Gunnardo. 

 

Övriga gårdar runt Åsunden

Källebacka

Ett stycke utanför Ulricehamn ligger denna vackra herrgård som byggdes omkring år 1675 av överstelöjtnanten Anders Björnsjöld. Byggnaden är en mycket välbevarad representant för 1700-talets herrgårdsbyggnader. Idag är Källebacka privatbostad åt familjen Josefsson.

Brunnsnäs

Brunnsnäs har anor ända från 1500-talet, de nuvarande byggnaderna uppfördes med början 1770. Här har huserat både adel och borgare genom seklerna.

Åsundsholm Golf & Country Club

Vackert beläget utmed Yttre Åsundens kant finner du anrika Åsundsholms Herrgård.
Herrgården var under många år hem åt författarinnan Birgit Th Sparre. Många av hennes romaner om Gårdarna runt sjön författades på Åsundsholm. Idag bedrivs det restaurang verksamhet i herrgården. 

 

Guidade bussturer

Ulricehamns guideförening erbjuder en guidad busstur runt sjön, baserad på Birgit Sparres romanserie om gårdarna runt Åsunden.

Läs mer om Gårdarna runt sjön:

www.gardarnaruntsjon.se

Mer information:
http://www.ulricehamnsturistbyra.se


 

 


Webdesign Argonova